ASHWINI NAKSHTRA

 

DEGREE  – 00° TO 13.20°

BEEJ  MANTRA –  ” OM IM ”

JATI ( CASTE ) – VAISHYA

RULING  DEVTA –  ASHWINI KUMARS /  SHIV &   SUN

ADHIPATI  GRAH  –  KETU

BIRD / ANIMALS – SWAN

PRABHAV ( GUN ) – TAMSIK

VARG DEV

COLOURS RAKT VARN

TREE –  AAK

TATVA VATA

SIGN ZODIAC – ARIES

BHARNI NAKSHTRA

 

DEGREE –  13.20° TO 26.40°

BEEJ  MANTRA –  ” OM EEM ”

JATI ( CASTE ) – OUTCASTE

RULING DEVTA – YAM  &  SHAKTI (KALI)

ADHIPATI  GRAH  – VENUS & MARS

BIRD / ANIMALS – CROW

PRABHAV ( GUN )  – RAJASIC

VARG – HUMAN

COLOURS –  RAKT VARN

TREE – AAMLA

TATVA – PITTA

SIGN ZODIAC – ARIES

KRITTIKA NAKSHTRA

 

DEGREE – 26.40° TO 40.00°

BEEJ MANTRA –  ” OM IM ”

JATI ( CASTE ) – BRAHMIN

RULING DEVTA – KARTHIKEYA &  AGNI

ADHIPATI  GRAH – SUN

BIRD / ANIMALS – PEACOCK

PRABHAV ( GUN ) – RAJASIC

VARG – RAKSHAS

COLOURS – SHWET

TREE – ANJIR

TATVA- KAPHA

SIGN ZODIAC – ARIES & TAURUS

ROHINI NAKSHTRA

 

DEGREE – 40.00 ° TO 53.20 °

BEEJ  MANTRA –  ” OM RM ”

JATI ( CASTE ) – SHUDRA

RULING DEVTA – BRAHMA & PRAJAPATI

ADHIPATI  GRAH – MOON

BIRD / ANIMALS – WHITE OWL

PRABHAV ( GUN ) – RAJASIC

VARG – HUMAN

COLOURS – SHWET

TREE – JAMUN

TATVA – KAPHA

SIGN ZODIAC – TAURUS

MRIGASHIRA NAKSHTRA

 

DEGREE –53.20 ° TO 66.40 °

BEEJ MANTRA –  ” OM EM ”

JATI ( CASTE ) – SERVANT

RULING DEVTA – SOMA & MOON

ADHIPATI  GRAH – MARS

BIRD / ANIMALS – HEN

PRABHAV ( GUN ) – TAMASIC

VARG –  DEV

COLOURS – HALKA  SLETI

TREE – KHAIR

TATVA – PITTA

SIGN ZODIAC – TAURUS & GEMINI

ARDRA NAKSHTRA

 

DEGREE – 66.40 ° TO 80.00 °

BEEJ  MANTRA –  ” OM AEEM ”

JATI ( CASTE ) – KASAI

RULING DEVTA – RUDRA  &  STORMS

ADHIPATI  GRAH  –  RAHU

BIRD / ANIMALS – FEMALE DOG

PRABHAV ( GUN ) – TAMASIC

VARG – HUMAN

COLOURS –  GREEN

TREE – AGAR AND BEL

TATVA – VATA

SIGN ZODIAC – GEMINI

PUNURVASU NAKSHTRA

 

DEGREE – 80.00° TO 93.20°

BEEJ  MANTRA –  ” OM AUM ”

JATI  ( CASTE )  –  VAISHYA

RULING  DEVTA – ADITI

ADHIPATI  GRAH  – GURU

BIRD/ ANIMALS –  SWAN

PRABHAV ( GUN ) – SATTVIC

VARG – DEV

COLOURS-  GEHRA SLETI

TREE – BAAS & AGAR

TATVA- VATA

SIGN ZODIAC – GEMINI & CANCER

PUSHYA NAKSHTRA

 

DEGREE – 93.20°  TO 106.40°

BEEJ  MANTRA –  ” OM  KAM ”

JATI ( CASTE ) – KSHATRIYA

RULING DEVTA – GURU

ADHIPATI  GRAH – SHANI

BIRD / ANIMALS  – SEA CROW

PRABHAV ( GUN ) – TAMASIC

VARG- DEV

COLOURS –  MAROON

TREE –  PEEPAL

TATVA – PITTA

SIGN ZODIAC – CANCER

ASHLESHA NAKSHTRA

 

DEGREE – 106.40°  TO 120.00 °

BEEJ MANTRA – ” OM  KHAM ”

JATI ( CASTE ) – OUTCASTE

RULING DEVTA – NAGA

ADHIPATI  GRAH – MERCURY

BIRD/ ANIMALS –  SPOTTED OWLET

PRABHAV ( GUN ) – SAATVIC

VARG- RAKSHAS

COLOURS –  MAROON

TREE –  NAG CHAMPA

TATVA – KAPHA

SIGN ZODIAC – CANCER

MAGHA NAKSHTRA

 

DEGREE – 120.00°  TO 133.20°

BEEJ MANTRA –  ” OM  GHAM ”

JATI ( CASTE ) – SHUDRA

RULING DEVTA  – ANCESTORS

ADHIPATI  GRAH  –  KETU

BIRD / ANIMALS –  EAGLE

PRABHAV ( GUN ) – TAMASIC

VARG –  RAKSHAS

COLOURS –  CREAM

TREE –  BARGHAD

TATVA –  KAPHA

SIGN ZODIAC – LEO

PURVA FALGUNI NAKSHTRA

 

DEGREE –133.20°  TO 146.40°

BEEJ MANTRA – ” OM  CHAM ”

JATI ( CASTE ) – BRAHMIN

RULING DEVTA – SHIV LINGA

ADHIPATI  GRAH – VENUS & SUN

BIRD / ANIMALS –  EAGLE

PRABHAV ( GUN ) – TAMASIC

VARG – HUMAN

COLOURS – LIGHT BROWN

TREE –  PALASH

TATVA – PITTA

SIGN ZODIAC – LEO

UTTARA FALGUNI NAKSHTRA

 

DEGREE – 146.40°  TO 160.00°

BEEJ MANTRA –  ” OM  CHHAM ”

JATI ( CASTE ) – KSHATRIYA

RULING DEVTA – ARYAMAN

ADHIPATI  GRAH  – SUN

BIRD / ANIMALS –  PEACOCK & WILD DUCK

PRABHAV ( GUN ) – RAJASIC

VARG – HUMAN

COLOURS – BLUE

TREE –  JUVI

TATVA – VATA

SIGN ZODIAC – LEO & VIRGO

HASTA NAKSHTRA

 

DEGREE – 160.00°  TO 173.20°

BEEJ MANTRA – ” OM  JHAM ”

JATI ( CASTE ) – VAISHYA

RULING DEVTA – SUN

ADHIPATI  GRAH –MOON

BIRD / ANIMALS –  BUFFALO

PRABHAV ( GUN ) – RAJASIC

VARG – DEV

COLOURS – GREEN

TREE –  REITHA

TATVA – VATA

SIGN ZODIAC – VIRGO

CHITRA NAKSHTRA

 

DEGREE – 173.20°  TO 186.40°

BEEJ MANTRA –  ” OM  TAM ”

JATI ( CASTE ) –  FARMER

RULING DEVTA –  VISHWAKARMA

ADHIPATI  GRAH – MARS

BIRD/ ANIMALS –  BAGLA

PRABHAV ( GUN ) – TAMASIC

VARG –  RAKSHAS

COLOURS –  BLACK

TREE –  BILVA

TATVA –  PITTA

SIGN ZODIAC – VIRGO & LIBRA